Mūsų naujienos


Pokalbis su darbuotoju

Garantiniai įsipareigojimai

Prekybos centre "SP" visoms parduodamoms prekėms taikomos prekės gamintojų nustatytos garantijos, kurių sąlygos bei terminai nurodomi prekių aprašymuose ir garantiniame talone.

Prekei sugedus garantinio laikotarpio metu, remontas atliekamas nemokamai.

Garantiniam laikotarpiui pasibaigus, prekės garantiniam (nemokamam) remontui nepriimamos.

Esant klausimams ar abejonėms, dėl prekių kokybės, prašome kreiptis tiesiai į įgaliotuosius prekių serviso, remonto, aptarnavimo centrus, kurių kontaktinę informaciją rasite prekės garantiniame talone.

Prieš pradėdami eksploatuoti prekę, prašome atidžiai perskaityti prekės eksploatavimo instrukciją, garantinių įsipareigojimų ir nemokamo serviso aptarnavimo sąlygas, o taip pat patikrinti, ar teisingai užpildytas garantinis talonas.

Garantinis talonas galioja tik tada, jei jame teisingai ir tiksliai nurodytas:

  • prekės modelis
  • gaminio serija, numeris
  • pardavimo data
  • pardavėjo antspaudas su jo įgalioto asmens parašu
  • pirkėjo parašas

Pateikiant prekę remontui, būtina pateikti galiojantį prekės garantinį taloną. Garantinis remontas atliekamas pagal gamintojo įgalioto serviso taisykles.

Prekės gamintojo garantiniai įsipareigojimai galioja tik tuo atveju, jei nepažeistos prekės eksploatavimo sąlygos.
Visos netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis", patvirtintomis 2001 m. birželio 29 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 217. Grąžinant netinkamos kokybės prekę, būtina pateikti prekės įsigijimo dokumentus.

Tinkamos kokybės prekių grąžinimas galimas tik ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintų "Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių" nustatyta tvarka. Šiuo atveju prekių grąžinimo išlaidas apmoka pirkėjas.

 

Prekių grąžinimo sąlygos:

  • grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje
  • prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta
  • prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės ir kt.)
  • grąžinama prekė turi būti pilnos arba tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta
  • grąžinant prekę būtina pateikti prekės pirkimo, įsigijimo dokumentą, garantinį taloną

Kilus nesutarimams tarp pirkėjo ir pardavėjo dėl prekės kokybės, pardavėjas, gavęs raštišką pirkėjo prašymą, privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu kreiptis į Valstybinę ne maisto produktų inspekciją prie Ūkio ministerijos dėl prekės kokybės įvertinimo, o gavęs iš jos raštu pateiktas išvadas nedelsdamas apie tai pranešti pirkėjui.

Garantiniai įsipareigojimai atskiroms prekių grupėms

Kompiuterinė ir buitinė technika, optika ir elektronika

Jeigu nusipirkę vieną iš šių prekių, pastebėjote, kad ji yra nekokybiška, Jūs turite teisę grąžinti tokią prekę mums per 7 (septynias) darbo dienas nuo pristatymo Jums dienos. Tokiu atveju netinkamos kokybės prekė nemokamai pakeičiama į kokybišką prekę arba Jums grąžinami už prekę sumokėti pinigai.

Kokybiškos kompiuterinės ir buitinės technikos, optikos ir elektronikos prekės gali būti grąžinamos tik per teisės aktuose bei prekybos centro "SP" taisyklėse nurodytą terminą ir tik laikantis Taisyklėse nurodytų reikalavimų. Šiuo atveju prekės grąžinimo išlaidas apmoka pirkėjas.

Norint aukščiau nurodytais atvejais grąžinti prekę (išskyrus garantinį aptarnavimą), prašome informuoti mus , kontaktuose nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

Tuo atveju, kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkama kokybė, mes įsipareigojame savo lėšomis pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus. Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, patvirtintomis 2001 m. birželio 29 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 217.