Mūsų naujienos


Pokalbis su darbuotoju

RSS sindikacija

RSS naudojami reguliariai atnaujinti svetainėje pakeistą turinį. Galite atidaryti RSS naudojant RSS skaitytoją ir naudoti jį naujienų kanalo peržiūrai, jei yra bet kokia nauja informacija apie šią svetainę. Arba jūs galite sukurti serverio pusės skriptą kad rodyti savo svetainėje.

Paskutinės naujienos

Paskutinių naujienų kanalas turi paskutines 10 naujienų, paskelbtas SP.

Paskutinės 10 naujienos (RSS)
paskutinės 10 naujienos (Atom)

Naujos prekės

Naujausių prekių kanalas turi naujausių %s prekių, pristatytų %s.

Paskutinės %s naujausios prekės (RSS)
Paskutinės %s naujausios prekės (Atom)

Perkamiausios prekės

Perkamiausių prekių kanalas turi 10 labiausiai perkamų prekių, parduotų SP ir pirkėjų įvertintų.

Paskutinės 10 perkamiausios prekės (RSS)
Paskutinės 10 perkamiausios prekės (Atom)

Prekių paieška

Prekių paieškos kanalas leidžia jums išsaugoti jūsų paieškos užklausą kaip sindikacijos kanalą, jis visada bus atnaujintas, kai atsiras naujų rezultatų.

Norėdami sukurti prekės paieškos kanalą, atlikite standartinę paiešką SP ir puslapio apačioje spustelėkite vieną iš sindikacijos variantų.